ArcGIS

Wydział Psychologii zakupił roczną licencję sieciową oprogramowania ArcGIS, które również może być wykorzystywane przez studentów.

Zasady uzyskania licencji oprogramowania ArcGIS 10 w wersji dla studentów są następujące:

  • w pierwszej kolejności oprogramowanie będzie udostępniane studentom odbywającym zajęcia z wykorzystaniem ArcGIS oraz realizujących prace licencjackie i magisterskie z wykorzystaniem ArcGIS
  • sukcesywnie do liczby pakietów (płyt) dostarczonych przez firmę ESRI będą mogli otrzymać oprogramowanie pozostali studenci specjalizacji

Jak uzyskać program?

Należy zapoznać się z zasadami umowy licencyjnej (umowa1.pdf, umowa2.pdf, umowa3.pdf), uzupełnić formularz rejestracyjny skontaktować się z administratorem licencji, Panem Michałem Broniarzem, pobrać, a następnie aktywować oprogramowanie (szczegółowe informacje).

Uniwersyteckim koordynatorem licencji jest mgr Jerzy Lechnio