Dla studentów

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dydaktyczną. Specjalizacja psychologia środowiskowa to inspirujący program dla ludzi ciekawych świata, chcących mieć realny wpływ na jakość środowiska, w którym przyszło nam żyć.