Pracownia Badań Środowiskowych

Pracownia Badań Środowiskowych stanowi część Katedry Psychologii Społecznej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Główne cele działania Pracowni obejmują:
(1) prowadzenie badań naukowych z zakresu psychologii środowiskowej,
(2) prowadzenie specjalizacji z zakresu psychologii środowiskowej na Wydziale Psychologii UW,
(3) wdrażanie praktycznych zastosowań wiedzy z zakresu psychologii środowiskowej.

Zajęcia z psychologii środowiskowej prowadzone są na Wydziale Psychologii UW już od 2001 roku - ponad dziecięcioletnie doświadczenie w nauczaniu pozwala nam dostosowywać program zajęć do rynku pracy.

Początki pracowni

1998/1999

semestr zimowy - pierwszy wykład (fakultatywny) "Wprowadzenie do Psychologii środowiskowej" zgłoszony na Wydziale Psychologii UW, prowadzony jest przez dr hab. Marię Lewicką. W trakcie wykładu studenci występują z propozycją utworzenia interdyscyplinarnej ścieżki specjalizacyjnej poświęconej problematyce psychologii środowiskowej. W styczniu projekt ścieżki zostaje przedłożony Radzie Wydziału.

1999/2000

ruszają pierwsze kursy specjalizacyjne z zakresu psychologii środowiskowej. Pierwszymi wykładowcami są dr hab. Maria Lewicka, dr Maciej Trojan, dr hab. Ewa Kuryłowicz, prof. Teresa Zarębska, mgr Joanna Bąk, prof. Augustyn Bańka.

2001/2002

udaje się zorganizować pierwsze staże w Urzędzie Miasta, m.in. w Ośrodku Konsultacji i Dialogu Społecznego oraz w Wydziale Architektury i Planowania Przestrzennego.

2000/2001

pierwsze seminarium magisterskie poświęcone problematyce psychologii środowiskowej (Architektura społeczeństwa obywatelskiego). Uczestnicy współpracują w projekcie badawczym finansowanym przez Urząd Miasta, koordynowanym przez Instytut Studiów Społecznych "Warszawiacy o sobie i swoim mieście", którego produktem jest kilkanaście prac magisterskich oraz kilka publikacji.

2001/2002

wyłania się nowa specjalność "psychokartografia". Mgr Adam Foland i mgr Krzysztof Ziach opracowują autorski program do elektronicznego przetwarzania psychologicznych danych kartograficznych PsiMap.

2002/2003

zespół wzbogaca się o doktorantów, pierwszych absolwentów specjalizacji (mgr Adam Foland, mgr Joanna Stefańska, mgr Anna Wieczorek). Powstaje Pracownia Badań Środowiskowych.