Obszary współpracy

Problematyka psychologii środowiskowej znajduje się na przecięciu wielu dyscyplin zajmujących się funkcjonowaniem człowieka w przestrzeni fizycznej. W ramach naszych działań współpracujemy z projektantami, aktorami społecznymi, inwestorami i decydentami przy kreowaniu miejsc dobrze funkcjonujących pod względem społecznym, ekonomicznym i ekologicznym.


Punktem wyjścia naszych działań jest wiedza, pochodząca z  badań, dotycząca funkcjonowania człowieka w środowisku. W ramach współpracy zawodowej, przy realizacji projektów badawczych lub w ramach praktyk studenckich,  z naszej wiedzy korzystają:

•    samorząd lokalny

 • wspomagamy prowadzenie procesów konsultacji i partycypacyjnego projektowania zmian w przestrzeni
 • planujemy rozwój konkretnych miejsc w oparciu o wiedzę płynącą od użytkowników
 • planujemy i wspomagamy procesy konsultacji społecznych i  projektowania partycypacyjnego
 • doradzamy w zarządzaniu konfliktami środowiskowymi przy kontrowersyjnych inwestycjach

•    inwestor

 • dostarczamy wiedzy z zakresu psychologii środowiskowej określającej potencjał miejsca
 • przeprowadzamy „audyt miejsca”, sprawdzając jak ono funkcjonuje na poziomie społecznym
 • definiujemy uzasadnione społecznie i ekonomicznie kierunki rozwoju
 • dostarczamy wytyczne do programowania przestrzennego i funkcjonalnego
 • opracowujemy rekomendacje do budowy pożądanego wizerunku miejsca

•    instytucje publiczne i organizacje społeczne

 • wspomagamy nawiązywanie dialogu z otaczającym kontekstem przestrzennym i społecznym
 • dostarczamy informacje na temat funkcjonowania miejsca i różnorodnych potrzeb jego użytkowników
 • prowadzimy warsztaty angażujące użytkowników w prace na rzecz miejsca
 • dostarczamy wiedzę potrzebną do projektowania skutecznych działań edukacyjnych na rzecz miejsca
 • dostarczamy wiedzę na temat architektury i funkcjonowaniu miejsca z poziomu i perspektywy użytkowników

•    projektanci (urbaniści, pracownie architektoniczne)

 • wspomagamy proces projektowania opartego na wiedzy społecznej i środowiskowej
 • dostarczamy dane dotyczące społecznego funkcjonowania miejsca, potrzeb i oczekiwań  użytkowników projektowanej przestrzeni,
 • pomagamy w dostosowaniu założeń projektu do potrzeb specyficznych użytkowników i zleceniodawców
 • poszukujemy innowacyjnych rozwiązań funkcjonalno-społecznych
 • opiniujemy założenia projektowe z perspektywy ich funkcjonowania społecznego