Odnośniki

Portal gromadzący narzędzia badawcze z zakresu postaw środowiskowych

http://www.conpsychmeasures.com/CONPSYCHMeasures/areas.html

 

System do badań kwestionariuszowych online, umieszczony na stronie Pracowni Badań Środowiskowych:

http://srodowiskowa.psychologia.pl/badania/