Prace doktorskie

Katarzyna Zaborska (2010). Życie społeczne w osiedlach zamkniętych. Program „Bezpieczna przestrzeń” jako alternatywa w stosunku do grodzenia. Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski

Monika Prusik (2010): Raj utracony? Nostalgia za PRL–em a rola mechanizmów pamięci kolektywnej

Katarzyna Skok (2010). Rola przepływu w mechanizmie uzależnienia od gier online

 

Prac doktorskie w przygotowaniu

Tomasz Duda: Potrzeby mieszkaniowe ludzi starszych

Sabina Toruńczyk: Rola różnorodności społecznej w kształtowaniu relacji z sąsiadami, przywiązania do miejsca i postaw wobec różnorodności”

Agnieszka Kula: Przestrzeń publiczna i jej substytuty. Preferencje spędzania czasu wolnego i typy przywiązania do miejscowości, a ocena przez użytkownika wybranych miejsc w mieście

Anna Stefaniak: Społeczne reprezentacje historii a stosunki międzygrupowe

Anna Wnuk: Kształtowanie się uprzedzeń wobec przestrzeni miast podzielonych: rola pamięci miejsca, relacji przywiązania, tożsamości lokalnej oraz postaw międzygrupowych