Program specjalizacji

Zajęcia realizowane w semestrze zimowym 2014/2015

Moduł Psychologiczny
 • Wprowadzenie do psychologii środowiskowej (30 F)
 • Seminarium z psychologii środowiskowej (30 S)
 • Psychologia miasta (30 S)
 • Mapy poznawcze i orientacja w środowisku (30 S)
 • Psychologia społeczności lokalnych (30 S)
 • Wybrany temat z psychologii środowiskowej (30 S)
  np. Bezpieczeństwo w mieście; Projektowanie domów dla starszych ludzi; Przestrzeń publiczna w mieście
 • Teoria konfliktów i dylematów środowiskowych (30 S)

Moduł metodologiczny
 • Metody badań środowiskowych - ilościowe (30 C)
 • Metody badań środowiskowych - jakościowe (30 C)
 • Psychokartografia (30 C)
 • Psychokartografia II (30 C)
 • Warsztaty metodologiczne (2x15 C)
 • Negocjacje środowiskowe – kurs podstawowy (30 C)
 • Negocjacje środowiskowe – kurs zaawansowany (30 C)

Moduł architektoniczno-urbanistyczny i interdyscyplinarny
 • Podstawy teorii architektury (30 W)
 • Historia budowy miast (30 W)
 • Konkretne środowiska i ich projektowanie (30 S lub C)
  np. środowiska dzieci, środowiska pracy, środowiska nauki, szpitale i domy opieki, mieszkania
 • Socjologia miasta (30 S)
 • Geografia społeczna (30 W)
 • Podstawy ekologii i zrównoważonego rozwoju (30 W)
 • Wiedza o samorządach (15 W)
 • Partycypacja i konsultacje społeczne (30 S)

Zajęcia w okresie wakacyjnym
 • Szkoła letnia 2012 rok (1 x 2 tygodnie)
 • Coroczne letnie warsztaty metodologiczne (2 tygodnie)
 • Coroczne praktyki (100 godzin)