Psychologia miejsca

 

 

Kupuj


Spis treści


Wprowadzenie. Czy w psychologii jest miejsce dla miejsca?
Podziękowania
Rozdział 1. Miejsce
1.1.O pozornej śmierci i o triumfalnym powrocie miejsca
1.1.1. Śmierć miejsca?
1.1.2. Powrót miejsca
1.2. Znaczenie miejsca
1.2.1. Miejsce w języku
1.2.2. Kłopoty ze znaczeniem
1.3. Miejsce jako przedmiot doświadczenia fenomenologicznego
1.3.1. Metoda fenomenologiczna
1.3.2. Miejsce w ujęciu fenomenologicznym
1.3.2.1. Granice miejsca, czyli wyodrębnienie
1.3.2.2. Koncentryczny charakter miejsca
1.3.2.3. Genius loci, czyli „duch miejsca”
1.3.2.4. Ciągłość miejsca
1.3.2.5. Miejsce jako spoczynek
1.3.2.6. Autentyczność
1.3.3. Spór o naturę miejsca: otwarte czy zamknięte, statyczne czy dynamiczne?
1.4. W stronę (ukrytej) teorii miejsca
1.4.1. Jakość versus ilość, czyli dwa nurty w badaniach doświadczania miejsca
1.4.2. Architekci o dobrym miejscu
1.4.3. Estetyka środowiskowa
1.4.4. W stronę teorii miejsca – podsumowanie

Rozdział 2. Związki człowieka z miejscem
2.1. Związki z miejscem: relacje psychologiczne czy semantyczne?
2.2. Związki z miejscem – rys historyczny badań
2.3. Pomiar związków z miejscem
2.3.1. Przywiązanie do miejsca: konstrukt jednoczy wielowymiarowy?
2.3.2. Metody ilościowe
2.3.2.1. Autorskie skale Przywiązania do Miejsca i Identyfikacji z Miejscem
2.3.3. Metody jakościowe
2.3.4. Czy można policzyć jakość?

Rozdział 3. Predyktory przywiązania do miejsca
3.1. Cechy miejsca
3.1.1. Skala miejsca
3.1.2. Miejsce otwarte versus zamknięte
3.1.2.1. Wielkość miejscowości
3.1.2.2. Miejsca zróżnicowane versus homogeniczne
3.1.2.3. Osiedla zamknięte versus otwarte
3.1.2.4. Otwarte czy zamknięte – a może i otwarte, i zamknięte?
3.1.3. Rodzaj zabudowy a przywiązanie do miejsca
3.1.4. Dzielnica i miasto a przywiązanie do miejsca
3.2. Cechy osób
3.2.1. Więzi sąsiedzkie
3.2.2. Mobilność
3.2.3. Status społeczno-ekonomiczny, rodzinny i pracowniczy
3.3. Regionalne zróżnicowanie przywiązania do miejsca i tożsamości lokalnej w Polsce i na Ukrainie
3.3.1. Regionalne zróżnicowanie Europy i świata
3.3.2. Regionalne zróżnicowanie Polski i Ukrainy
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4. Związki z miejscem i ich konsekwencje psychologiczne
4.1. Przywiązanie niejedno ma imię: typy relacji z miejscem
4.2. Rodzaj relacji z miejscem a zmienne socjodemograficzne
4.3. Typy relacji z miejscem – profile psychologiczne
4.3.1. Kapitał społeczny
4.3.1.1. Kapitał sieciowy
4.3.1.2. Zaufanie społeczne
4.3.1.3. Aktywność społeczna
4.3.2. Kapitał kulturowy
4.3.3. Tożsamość i ciągłość: jednostka, rodzina, miejsce
4.3.4. Wartości
4.3.5. Zadowolenie z życia i samoocena
4.4. Typy relacji z miejscem: podsumowanie
4.5. Typy relacji z miejscem – analiza dyskryminacyjna
4.6. Miejsce: kotwica czy magnes?

Rozdział 5. Pamięć miejsca
5.1. Pamięć zbiorowa a pamięć indywidualna
5.1.1. Amnezja czy hipermnezja znakiem współczesności?
5.1.2. Rodzaje pamięci
5.1.3. Psychologowie o pamięci zbiorowej
5.2. Pamięć miejsca
5.3. Pamięć miast o wymienionej krwi
5.3.1. Miasta Rzeczypospolitej – wymiana narodowości
5.3.1.1. Wymiana narodowości w miastach Kresów Wschodnich: Lwowie i Wilnie
5.3.1.2. Wymiana narodowości w miastach Ziem Zachodnich i Północnych Polski
5.3.2. Narracje tożsamościowe wybranych miast: ludność, bohaterowie, wydarzenia
5.3.2.1. Wielonarodowy charakter miejsca – oszacowania składu narodowościowego miejscowości przed wojną
5.3.2.2. Słynne osoby w historii miejscowości
5.3.2.3. Najważniejsze wydarzenia w historii miejscowości
5.4. Nic bardziej niewidzialnego niż pomnik? Rola podpowiedzi urbanistycznych w pamięci miejsca
5.4.1. Pamięć typu locus
5.4.2. Pamięć typu pomnik
5.5. Pamięć miejsca – rola czynników demograficznych i relacji z miejscem zamieszkania
5.5.1. Psychologiczne czynniki sprzyjające pamięci
5.5.2. Zainteresowanie przeszłością: jego istota i rola w kształtowaniu pamięci miejsca
5.5.3. Emocjonalne związki z miejscem. Tożsamość lokalna czy narodowa?
5.6. Miejsce jako obiekt społeczny: poznawcze oraz motywacyjne mechanizmy etnocentrycznej wizji przeszłości miejsca
Zakończenie: czy w psychologii jest miejsce dla miejsca?
Załącznik. Zestawienie badań omawianych w książce
Literatura cytowana
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy