Publikacje

Książki

Lewicka, M. (2012). Psychologia miejsca. Wydawnictwo Naukowe „Scholar”

 

Rozdziały w książkach:

Lewicka, M. (2013). In search of roots: Memory as enabler of place attachment. W: L. Manzo, & P. Devine-Wright (red.), Place attachment: Advances in theory, methods and research (s. 49-60). New York: Routledge/Francis & Taylor

 

Lewicka, M. (2011). Historical Ethnic Bias in collective memory of places: Cognitive or motivational? In: W. Brun, G. Keren, G. Kirkebøen, & H. Montgomery (eds.) Perspectives on Thinking, Judging, and Decision Making, ss. 262-273.. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Lewicka, M. (2008). Miasto jako przedmiot badań psychologii. W: B. Jałowiecki (red.). Miasto jako przedmiot badań. (s. 114-131). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” (grant 2007-2010).

Lewicka, M., Bańka, A. (2008). Psychologia środowiskowa. W: D. Doliński, J. Strelau (red.), Psychologia: Podręcznik akademicki (s. 497-544). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wieczorek, A., Stefanska, J., & Duda, T. (2007). Psychological perspectives on ambiance research: Warsaw plaza case study. W: J.P. Thibaud (Red.). Variations d'ambiances. Processus et modalites d'emergence des ambiances urbaines. Raport z badań wydany przez CRESSON Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain.

Lewicka, M.(2006). Dwa miasta – dwa mikrokosmosy: Wrocław i Lwów w pamięci swoich mieszkańców w: P. Żuk, J. Pluta (red.). My Wrocławianie. Społeczna przestrzeń miasta (s. 99-134). Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie

Lewicka, M. (2005). Architektura społeczeństwa obywatelskiego. O roli miejsca zamieszkania w budowaniu tożsamości lokalnej. W: U. Jakubowska, K. Skarżyńska (red.). Demokracja w Polsce: Doświadczanie zmiany (s. 82-91). Warszawa: Wydawnictwo SWPS.

Lewicka, M. (2004). Ewaluatywna mapa Warszawy: Warszawa na tle innych miast. W: J. Grzelak, T. Zarycki (red.), Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej. (ss. 316-336). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Lewicka, M. (2004). Identyfikacja z miejscem zamieszkania mieszkańców Warszawy: determinanty i konsekwencje. W: J. Grzelak, T. Zarycki (red.), Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej. (ss. 273-315). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Artykuły w czasopismach:

Lewicka, M. (w druku, 2014). Relacje z sąsiadami jako pośredni kapitał społeczny. Przegląd Psychologiczny

 

Lewicka, M.(2013). Place inherited or place discovered? Agency and communion in people-place bonding. Estudios de Psicologia, 34, 261-274.


Lewicka, M. (2013). Localism and Activity as two dimensions of people-place bonding: The role of cultural capital. Journal of Environmental Psychology, 36, 43-53 http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvp.2013.07.002

Lewicka, M. (2011). On the varieties of people’s relationships with places: Hummon’s typology revisited. Environment and Behavior, 43, 676 - 709. DOI: 10.1177/0013916510364917

Lewicka, M. (2011).  Place attachment: How far have we come in the last 40 years? Journal of Environmental Psychology.  31, 207-230. doi:10.1016/j.jenvp.2010.10.001

Lewicka, M. (2010). What makes neighborhood different from home and city? Effects of place scale on place attachment. Journal of Environmental Psychology., 30, 35-51.  DOI: 10.1016/j.jenvp.2009.05.004

Wójcik, A., Bilewicz, M., Lewicka, M. (2010). Living on the ashes. Collective representations of Polish-Jewish history among people living in the former Warsaw Ghetto area. Cities, 27, 195-203.  DOI: 10.1016/j.cities.2010.01.002


Nowak, A., Bui-Wrzosińska, L., Coleman, P.T., Vallacher, R., Bartkowski, W., Jochemczyk, Ł. (2009). Seeking Sustainable Solutions: Using an Attractor Simulation Platform for Teaching Multi-Stakeholder Negotiation in Complex Cases. Negotiation Journal, 26, 49-58.

Lewicka, M. (2008). Historical ethnic bias in urban memory. The case of Central European cities. Magazine for Urban Documentation: Opinion + Theory.

Lewicka, M. (2008). Place attachment, place identity and place memory: Restoring the forgotten city past. Journal of Environmental Psychology, 28, 209-231.

Lewicka, M., Foland, A. (2007). Tożsamość terytorialna w Polsce i na Ukrainie: zróżnicowanie regionalne. Ukraina Moderna, 12, 2.

Lewicka, M., Zaborska, K. (2007). Osiedla zamknięte – czy istnieje alternatywa? Kolokwia Psychologiczne, 16, 135-152.

Lewicka, M. (2006) Regionalne zróżnicowanie poczucia tożsamości: Porównanie Polski i Ukrainy. Studia Regionalne i Lokalne, 1, 5-35.

Lewicka, M. (2005). Ways to make people active: Role of place attachment, cultural capital and neighborhood ties. Journal of Environmental Psychology, 4, 381-395.

Wieczorek, A., Stefańska, J., Matwiejczyk, G., & Michalska, A. (2005). The magic of (public) space? Analysis of quality of urban public space – example of two Warsaw plazas. Czasopismo Techniczne, 102, 331-343.

Lewicka, M.(2013). Place inherited or place discovered? Agency and communion in people-place bonding. Estudios de Psicologia, 34, 261-274.

Lewicka, M. (2013). Localism and Activity as two dimensions of people-place bonding: The role of cultural capital. Journal of Environmental Psychology, 36, 43-53 http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvp.2013.07.002

Lewicka, M. (w druku, 2014). Relacje z sąsiadami jako pośredni kapitał społeczny. Przegląd Psychologiczny