Studia na specjalizacji

Kierownik specjalizacji: prof. UW, dr hab. Maria Lewicka

Celem specjalizacji jest dostarczenie studentom interdyscyplinarnej wiedzy na temat związków między człowiekiem i szeroko rozumianym środowiskiem: środowiskiem naturalnym (przyroda, zasoby naturalne, warunki geograficzne) oraz środowiskiem stworzonym przez człowieka (architektura, przestrzeń urbanistyczna miasta, wnętrza mieszkalne i obiekty użyteczności publicznej).

 

Oczekujemy, że absolwenci specjalizacji będą umieli służyć doradztwem w zespołach zajmujących się kształtowaniem środowiska (gminy, samorządy, instytucje zajmujące się planowaniem miast, mieszkań, budynków publicznych). Powinni też posiadać kompetencje w zakresie środowiskowego doradztwa decyzyjnego i mediacji środowiskowych.

 

Treść specjalizacji tworzą zajęcia z psychologii środowiskowej (w tym blok zajęć z metod badań środowiskowych), teorii i psychologii architektury, geografii społecznej, socjologii miasta, urbanistyki i planowania, negocjacji środowiskowych, rozwiązywania konfliktów społecznych, psychologii projektowania, samorządu terytorialnego itd.. Studenci mają też obowiązek odbyć praktyki w terenie (organizowane przez kierownictwo specjalizacji), w trakcie których rozwiązywać będą realne problemy środowiskowe.

 

Specjalizacja ma charakter mieszany, tzn. przeznaczona jest zarówno dla studentów wieczorowych jak i dziennych.

 

Unia Europejska ma jednoznaczne wymagania wobec uczestników projektu POKL. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa (także na wykładach), więc wszystkie osoby zapisane muszą na każdych zajęciach podpisać się pod listą obecności. Na początku zajęć należy wypełnić deklarację i ujawnić swoje dane osobowe, które będą przetwarzane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Ponieważ zapraszamy gości spoza warszawy, również gości zagranicznych, zajęcia z nimi mają charakter zblokowany. Dlatego dużo piątków po południu i sobót rano może być zajęte przez zajęcia warsztatowe, często w terenie.

 

Corocznie planujemy zapraszać czterech-pięciu światowej klasy specjalistów. Będą oni prowadzili przede wszystkim warsztaty, jedynie sporadycznie może to być wykład.

 

Raz w roku organizowane są w różnych regionach Polski / świata terenowe dwutygodniowe warsztaty metodologiczne. W ramach programu POKL opłacane jest uczestnikom zakwaterowanie i wyżywienie. W zapisach na warsztaty mają pierwszeństwo studenci, co do których jest pewność, że ukończą specjalizację (jeżeli pozostaną wolne miejsca, zapraszamy również studentów III roku, którzy chcą wybrać specjalizację). Podczas warsztatów szlifuje się umiejętności nabyte podczas zajęć.

 

W ramach specjalizacji dużo pracuje się w zespołach, trzy, czteroosobowych. Większość bowiem zajęć wymaga przygotowania ekspertyzy rzeczywistego problemu środowiskowego, we współpracy z organizacjami i instytucjami samorządowymi.

 

Podczas selekcji w USOSie pierszeństwo mają osoby realizujące pełny program specjalizacji, czyli te, które zapiszą się na więcej niż 1-2 zajęcia z oferowanej puli.