Szkoła letnia 2013

Szkoła Letnia z Psychologii Środowiskowej 2013
Pierwsza w historii Specjalizacji Psychologia Środowiskowa Szkoła Letnia odbyła się miedzy 30.06.2013 a 14.07.2013 na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Jej tematyka wiązała się ściśle z miejscem jej realizacji, czyli bezpieczeństwem w mieście.'

 

 

W Szkole Letniej wzięło udział 30 studentów Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziałów: Psychologii, Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Socjologii, Prawa i Administracji oraz Geografii i Studiów Regionalnych.


 

Uczestnicy szkoły letniej uczestniczyli w zajęciach poświęconych bezpieczeństwu społeczności lokalnych. Tematyka ta omawiana była z wielu różnych perspektyw: zarówno z punktu widzenia psychologów środowiskowych, jak i architektów oraz specjalistów zajmujących się kryminologią i kryminalistyką. Wykłady i warsztaty prowadzili polscy oraz zagraniczni specjaliści.

 

 

Joanna Stefańska oraz Anna Wieczorek poprowadziły zajęcia wprowadzające w tematykę bezpieczeństwa w psychologii środowiskowej.

 

 

Andrzej Urban oraz Robert Głowacki z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie opowiadali o tym w jaki sposób kształtuje się przestrzeń obronną, a Bartosz Czarnecki z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej poprowadził wykład oraz warsztaty poświęcone przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa przy pomocy rozwiązań projektowych.

 

Paweł Waszkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Magdalena Tomaszewska z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych opowiadali o tym, w jaki sposób wykorzystuje się daktyloskopię i biometrię w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Poprowadzili też warsztaty, w trakcie których studenci dowiedzieli się w jaki sposób zabezpieczać np. odciski palców.

 

 

 

Drugi tydzień szkoły zdominowany został przez specjalistów z zagranicy.
Najpierw goście z Holandii poprowadzili trzydniowe warsztaty poświęcone projektowaniu przestrzeni w taki sposób, by mieszkańcy byli bezpieczni. Tobias Woldendorp , Kyra Kuitert oraz Paul van Egmond przedstawili swoje praktyczne doświadczenia i zabrali studentów na długi spacer, by pokazać jak wygląda Szczytno z ich perspektywy. Wspólnie z uczestnikami Szkoły pracowali też nad rozwiązaniami, które mogłyby poprawić bezpieczeństwo w najmniej przyjaznych rejonach warszawskiej Woli.Paul Ekblom z Wielkiej Brytanii poprowadził zajęcia na temat zapobieganiu przestępczości poprzez analizowanie zachowań przestępców oraz projektowanie takich rozwiązań, które popełnianie przestępstwa utrudniają. Ostatnim prowadzącym zajęcia była Katarzyna Zaborska, która zaprezentowała wyniki badań nad rolą wspólnoty mieszkańców w przeciwdziałaniu przestępczości oraz sposobami aktywizacji społeczności lokalnychNa szczęście pogoda dopisała i po zajęciach uczestnicy Szkoły mogli cieszyć się swoim towarzystwem oraz urokami Szczytna, a w szczególności plaży, Jeziora Domowego Dużego i Małego czy boisk do siatkówki.

 

 

Wszystkie zdjęcia autorstwa Adama Zająca