Warsztaty 2014

W roku akademickim 2013/2014 po raz trzeci odbyły się Letnie Warsztaty z Psychologii Środowiskowej. Tym razem zostały one poświęcone społecznym, ekonomicznym i ekologicznym aspektom sezonowego ruchu turystycznego w społeczności lokalnej na terenach o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych. Warsztaty zrealizowano w Krzyżach. Jest to niewielka mazurska wieś, która w każde wakacje przyciąga rzesze turystów.

 


W warsztatach wzięło udział 19 studentów Uniwersytetu Warszawskiego, głównie reprezentujących Wydział Psychologii.

 


Uczestnicy Letnich Warsztatów z Psychologii Środowiskowej przez dwa tygodnie brali udział w wykładach i ćwiczeniach oraz realizowali samodzielnie wymyślone i przygotowane projekty, zyskując tym samym doświadczenie w pracy z lokalną społecznością.

W trakcie Warsztatów zajęci poprowadziły: Karolina Królikowska, Ludmiła Rycielska, Joanna Stefańska oraz Anna Wieczorek.

 


Karolina Królikowska poprowadziła zajęcia dotyczące zagadnień związanych ze zrównoważoną turystyką.

 

 

Ludmiła Rycielska wprowadziła studentów w tematykę prowadzenia badań w społecznościach lokalnych.

 

 

Joanna Stefańska i Anna Wieczorek zrealizowały zajęcia poświęcone metodom terenowym pracy ze społecznością lokalną i zadbały, by studenci w praktyce wykorzystali wiedzę nabytą w trakcie zajęć poprzez realizację dużego, samodzielnie stworzonego projektu. W tym celu postawiły przed uczestnikami Warsztatów zadanie zorganizowania, we współpracy z mieszkańcami Krzyży, wydarzenia, które przyciągnąć miało zarówno osoby na stałe zamieszkujące tę miejscowość, jak i te spędzające tam wakacje.

 


Uczestnicy, podzieleni na cztery zespoły, wymyślili i przygotowali szereg atrakcji, zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych osób.

Ogromnym zainteresowaniem dzieci cieszyło się lepienie z masy solnej, nauka plecenia wianków, kolorowanie ogromnej postaci Wodnika – postaci z miejscowej legendy, malowanie twarzy farbami oraz integracyjne zabawy improwizacyjne.

 


 

Całe rodziny brały udział w fotograficznej grze terenowej – zadaniem uczestników było rozpoznanie na zdjęciach ciekawych miejsc w Krzyżach, odnalezienie ich i zrobienie sobie na ich tle zdjęć. Wygrywał zespół, który uporał się z tym najszybciej.

 


Zorganizowano również sprzedaż ciast upieczonych przez mieszkanki Krzyży – stoisko cieszyło się ogromnym powodzeniem.

 


Wiele osób zaangażowało się we wspólne śpiewanie dawnych pieśni. Zespół organizujący to wydarzenie nauczył się słów oraz melodii od mieszkanek Krzyży.

 


Z dużym zainteresowaniem spotkała się także terenowa gra planszowa, w której bohaterami byli przedstawiciele lokalnej społeczności oraz projekcja filmu poświęconego Krzyżom oraz legendzie o Wodniku, w którym zagrali mieszkańcy oraz turyści.

 


Więcej na temat warsztatów dowiedzieć się można z raportów uczestników

Raport 1

Raport 2

Raport 3