Współpraca w ramach praktyk

Wramach praktyk studenckich zapraszamy do współpracy firmy i instytucje realizujące projekty, w których potrzebne są  kompetencje psychologa środowiskowego, i które chcą zaprosić do współpracy studentów naszej specjalizacji.


Praktyki studenckie mają na celu wprowadzenie studentów kończących specjalizację Psychologia Środowiskowa  na rynek pracy. Studentom dają one możliwość pracy przy realnych projektach i wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce. Dla instytucji, które studentów przyjmują jest to okazja do zapoznania się z wiedzą i metodami pracy jakie oferuje psychologia środowiskowa. Jest to też sposób na znalezienie cennych pracowników posiadających wyjątkowe, na polskim rynku, umiejętności.


W praktykach uczestniczą studenci 4-ego i 5-ego roku. Obejmują one minimum 100 godzin pracy dla wybranej firmy lub instytucji w ramach konkretnego projektu. Praktykanci są objęci opieką merytoryczną pracownika Uniwersytetu. Realizowany projekt może dotyczyć diagnozy i pracy z wybranym zagadnieniem dotyczącym relacji człowiek-środowisko. Często są to projekty badawcze,  projekty oparte na metodach partycypacyjnych, projekty wspierające wiedzą psychologiczną projektowanie zmian w przestrzeni.