Współpraca zawodowa

Problematyka psychologii środowiskowej znajduje się na przecięciu wielu dyscyplin zajmujących się funkcjonowaniem człowieka w przestrzeni fizycznej. W ramach naszych działań współpracujemy z projektantami, aktorami społecznymi, inwestorami i decydentami przy kreowaniu miejsc dobrze funkcjonujących pod względem społecznym, ekonomicznym i ekologicznym.

W ramach współpracy zawodowej jako praktycy realizujemy badania i projekty środowiskowe w odniesieniu do realnych problemów i tematów, na zlecenie bądź we współpracy z samorządem lokalnym, firmami, pracowniami architektonicznymi i organizacjami społecznymi.