Zaproszeni goście zagraniczni

 

Panu Lehtovuori
Panu Lehtovuori ukończył jako architekt Helsinki University of Technology w 1995 roku. Prowadził w latach 1995-1998 zajęcia przestrzennego i środowiskowego projektowania na University of Art and Design. Obecnie Lehtovuori jest profesorem studiów miejskich w Estonian Academy of Arts. Prowadzi w Talinie moduł "interwencji miejskich", część europejskich studiów nad kulturą miejską.
Patrick Devine-Wright
Prof Devine-Wright jest od września 2009 roku starszym wykładowcą na University of Exeter. Uzyskał dyplom magistra psychologii środowiskowej, a następnie tytuł doktora psychologii społecznej w Surrey. Jest autorem wielu ekspertyz, w tym interdyscyplinrnego projektu "Beyond Nimbyism" - badania opinii publicznej w sprawie zaangażowania w technologie energii odnawialnej. Jest redaktorem czasopism "Local Environment", "Journal of Environmental Psychology" i  "PsyEcology".
Lynne Manzo
Lynne Manzo jest profesorem w Katedrze Architektury Krajobrazu na University of Washington. Otrzymała tytuł doktora psychologii środowiskowej na Graduate School of the City University of New York. Specjalizuje się w badaniu współzależności między ludźmi i ich fizycznym otoczeniem, jak również wpływie kontekstu społeczno-kulturowego i politycznego; przywiązania do miejsca, tożsamości miejsca, partycypacji społecznej i rozwoju. Jest współzałożycielem Housing Environments Research Group, gdzie prowadzi badania rynku mieszkaniowego i wspiera wysiłki na rzecz tanich mieszkań.
Ian Simkins
Od ukończenia Leeds Metropolitan University w 1999 roku Ian Simkins prowadzi działalność naukową i dydaktyczną. Rozwija metodologię promowania pozytywnych zachowań dzieci w kontakcie z warunkami zewnętrznymi środowiska. Jest współzałożycielem Experiential Landscape, gdzie prowdzone są badania codziennych relacji między jednostkami i warunkami zewnętrznymi. Jest członkiem sieci Urban Sustainability through Environmental Design oraz Executive Management Board of the Centre for the Study of Childhood and Youth, a także członkiem International Association of People Studies.
Susana Alves
Susana Alves prowadzila badania w Centrum Badań OPENspace w Edinburgh College of Art. Obecnie pracuje w Turcji. Jest z wykształcenia psychologiem środowiskowym, prowadzącym badania środowiska miejskiego i zdrowia, w tym promowaniu pozytywnych doświadczeń, które wspierają zdrowie i dobre samopoczucie starszej populacji. Brała udział w projektach I'DGO (Inclusive Design for Getting Outdoor) oraz PLUREL (Peri-urban Land Use Relationships).
Harry Heft
Harry Heft jest profesorem psychologii i przewodniczącym Henry Chisholm Chair in the Natural Sciences w Denison University. Prowadzi kursy psychologii środowiskowej, psychologii kulturowej, historii i systemów w psychologii. Jest autorem książki Ecological Psychology in Context: James Gibson, Roger Barker, and the Legacy of William James' Radical Empiricism (Erlbaum, 2001) oraz zastępcą redaktora w czasopismie Ecological Psychology. Jego zainteresowania badawcze obejmują afordancje, środowisko dzieci, percepcję środowiska oraz rozpoznwanie drogi i miejsca.
Marketta Kyttä
Marketta Kyttä jest doktorem psychologii środowiskowej w YTK Land Use Planning and Urban Studies Group na Aalto University. Prowadzi badania dotyczące doświadczenia mieszkańców ze środowiskiem oraz metodologii softGIS, wykorzystującej internet jako platformę do analizy i planowania przyjaznych użytkownikowi (również dzieciom) aplikacji GIS.
Jose Manuel Palma-Oliveira
Jose-Manuel jest z wykształcenia psychologiem społecznym ale zajmuje się zastosowaniem teorii psychologii społecznej do analizy zachowań ludzi w środowisku, a więc psychologia środowiskową. Doktorat zrobił w Stanach Zjednoczonych u Davida Hamiltona (Santa Barbara) na temat zjawiska "bytowości" (entitativity). Obecnie zajmuje się bardzo wieloma rzeczami: zachowaniami prośrodowiskowymi, przywiązaniem do miejsca, tożsamością miejsca itd. Jest poza tym niezwykle sympatyczny i dynamiczny :-)
Iryna Feygina
Iryna Feygina jest psychologiem społecznym zajmującym się zastosowaniem pojęć psychologii społecznej (np. teorią uzasadniania systemu - system justification) do analizy zachowań i postaw ludzi wobec kwestii środowiskowych, na przykład wobec globalnego ocieplenia. Zrobiła doktorat u Johna Josta w Nowym Jorku. Ma publikacje w renomowanych czasopismach z zakresu psychologii społecznej (np. JPSP).
Susan Paget
Susan Paget jest architektem krajobrazu, wykładowcą na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja). Jej zainteresowania badawcze obejmują historię budowy miast oraz analizę środowisk dzieci i młodzieży w miastach, prowadzi badania miejsc zabaw, boisk szkolnych i innych pozadomowych środowisk dzieci.
Paul Ekblom
Paweł Ekblom jest doktorem psychologii na University College London. od wielu lat zajmuje się projektami zapobiegania przestępczości, w tym zjawiskiem wagarów, kradzieży w sklepach i przestępczości na stacjach londyńskiego metra. Obecnie doradza w zakresie wdrażania instrukcji rządowych do systemu planowania w celu zapobiegania przestępczości. Jest profesorem Uniwersytetu Arts Research Centre w Londynie, współpracuje w kwestiach bezpieczeństwa z Europolem, ONZ i Radą Europy.
Tobias Woldendorp
Tobias Woldendorp, architekt krajobrazu i urbanista, wykładowca Instytutu Sztuki w Arnhem, od 1994 roku jest starszym konsultantem w grupie DSP. Jego zainteresowania naukowe dotyczą jakości przestrzeni, tożsamości, zrównoważonego rozwoju społecznego i kulturalnego. Propopaguje inicjatywy oddolne i coaching w celu rozwiązywania złożonych problemy środowiska miejskiego. Zajmuje się przygotowywaniem ekspertyz wpływu środowiska na bezpieczeństwo. Jednym z autorów podręcznika dobrego projektowania.

Agnieszka Skorupka

Agnieszka Skorupka, gdynianka, absolwentka Wydziału Psychologii i Ośrodka Studiów Amerykanistycznych UW. Studiowała w JFK Institute, FU w Berlinie. Była stypendystką Fundacji Fulbrighta, doktoryzowała się z psychologii środowiskowej na City University of New York. Jej główne zainteresowania badawcze skupiają się na orientacji przestrzennej, programowaniu architektonicznym oraz projektowaniu opartym na wiedzy. Obecnie  mieszka w Oslo, Norwegia.

Marjaana Kangas
Jest naukowcem i nauczycielem na Uniwersytecie w Helsinkach w Finlandii. Jej zainteresowania naukowe dotyczą uczenia się na poziomie szkoły podstawowej, a zwłaszcza zagadnień nauki i twórczej zabawy z wykorzystaniem nowych technologii i gier. Jest członkiem projektu "Koulu Kaikkialla", finansowanego przez fińskie Ministerstwo Edukacji i Kultury.
Armando Jonejan
Armando Jonejan jest policjantem, specjalistą w zakresie projektowania przestrzeni bezpiecznej. Ściśle współpracuje z architektami i urbanistami, w tym z grupą DSP i Tobiasem Woldendorpem. Jego hobby to fotografia, specjalizuje się w fotografii krajobrazu i reportażu z różnych części świata, włącznie z własną wioską. Ma na swoim koncie wystaw w galeriach w różnych krajach.